So sánh sản phẩm

Dự án đầu tư bền vứng hóa công trình do mưa lũ gây ra năm 2009 trên đường Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư bền vứng hóa công trình do mưa lũ gây ra năm 2009 trên đường Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư bền vứng hóa công trình do mưa lũ gây ra năm 2009 trên đường Hồ Chí Minh

1. Các căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 112/2009/NĐ - CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010, Nghị định 70/2011/NĐ- CP ngày 22/8/2011, Nghị định 103/NĐ -CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác có thuê mướn lao động;

- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về Lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 06/2010/TT-BXD, ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

- Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng;

- Văn bản số 649/VKT/ĐT ngày 28/5/2013 của Viện Kinh tế xây dựng về Chỉ số giá xây dựng áp dụng cho các gói thầu Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư bền vững hóa công trình do mưa lũ gây ra năm 2009 trên đường Hồ Chí Minh đoạn từ Quảng Bình đến Kon Tum.

2. Phương pháp và cơ sở dữ liệu tính toán chỉ số giá xây dựng: 

- Phương pháp tính toán: Chỉ số giá xây dựng các gói thầu thuộc dự án đầu tư bền vững hóa công trình do mưa lũ gây ra năm 2009 trên đường Hồ Chí Minh đoạn từ Quảng Bình đến Kon Tum được tính toán theo phương pháp hướng dẫn tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng;

- Cơ sở dữ liệu dùng để tính toán chỉ số giá xây dựng căn cứ vào Thông báo giá vật liệu xây dựng hàng tháng, quý của Liên sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ năm 2011 – 2013 phù hợp với đặc điểm của gói thầu và khu vực của gói thầu, phù hợp với giá cả thị trường tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên Huế (nơi có công trình xây dựng).


3. Nhận xét:

- Việc xác định chỉ số giá xây dựng cho các gói thầu thuộc dự án đầu tư bền vững hóa công trình do mưa lũ gây ra năm 2009 trên đường Hồ Chí Minh đoạn từ Quảng Bình đến Kon Tum do Viện Kinh tế Xây dựng thông báo tại văn bản số 649/VKT/ĐT ngày 28/5/2013 kèm theo công văn số 442/BQLDA4-KTTĐ ngày 28/5/2013 của Ban quản lý dự án 4 – Tổng Cục đường bộ Việt Nam có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng;

- Các chỉ số giá xây dựng tính toán phản ánh khách quan giá nhân công, vật liệu và máy thi công trên thị trường xây dựng tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên Huế (nơi có công trình xây dựng).

- Các chỉ số giá xây dựng nêu tại phụ lục kèm theo công văn này chỉ áp dụng cho việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình (phần nội tệ) của gói thầu XL1, XL2, XL3, XL4, XL5, XL6, XL7, XL8, XL9, XL10 Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư bền vững hóa công trình do mưa lũ gây ra năm 2009 trên đường Hồ Chí Minh đoạn từ Quảng Bình đến Kon Tum.
 
Tags: ,

Theo Dõi

Block Tags

Block Tỉ giá
Cập nhật lúc:11/24/2021 10:39:58 PM
Đơn vị Bán ra Mua vào Chuyển khoản
AUD 16,638.49 15,971.16 16,132.48
CAD 18,175.13 17,446.16 17,622.39
CHF 24,681.96 23,692.02 23,931.34
CNY 3,624.13 3,478.25 3,513.38
DKK 3,493.51 - 3,367.00
EUR 26,216.44 24,846.72 25,097.70
GBP 30,816.79 29,580.80 29,879.60
HKD 2,956.62 2,838.03 2,866.70
INR 316.00 - 304.07
JPY 202.37 191.34 193.27
KRW 20.08 16.50 18.33
KWD 77,797.34 - 74,858.55
MYR 5,452.96 - 5,340.27
NOK 2,600.46 - 2,496.28
RUB 340.07 - 305.18
SAR 6,269.33 - 6,032.51
SEK 2,560.27 - 2,457.70
SGD 16,868.45 16,191.89 16,355.44
THB 695.90 603.63 670.70
USD 22,785.00 22,555.00 22,585.00

Thống kê

  • Ngày:
  • Tuần:
  • Tháng:
  • Năm:
  • Online:

Chat Facebook