So sánh sản phẩm

Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng


– Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được triển khai khảo sát thiết kế lập Dự án đầu tư từ năm 2003-2007 do Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI) thực hiện. Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam (VIDIFI.,JSC) phê duyệt Dự án đầu tư tại Quyết định số 102/QĐ-HĐQT ngày 9/1/2008.
– Ngày 23/1/2008, Hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế kỹ thuật cho dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng giữa Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam (VIDIFI) với Liên danh Tư vấn YOOSHIN-  KPT được ký kết.
– Công tác khảo sát TKKT được triển khai từ tháng 2/2008 đến tháng 6/2009 do liên danh Tư vấn YOOSHIN-KPT thực hiện.
– Từ tháng 9/2010 đến tháng 12/2012 thực hiện điều chỉnh TKKT do Tổng công ty TVTK GTVT thực hiện.
– Công tác triển khai khởi công được thực hiện đầu tiên tại gói thầu EX-9 trên địa phận thành phố Hải Phòng ngày 19/5/2008.
– Dự án ĐTXD đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được khánh thành ngày 5/12/2015
Tags: ,

Theo Dõi

Block Tags

Block Tỉ giá
Cập nhật lúc:2/14/2019 2:36:00 PM
Đơn vị Bán ra Mua vào Chuyển khoản
AUD 16547.5 16270.52 16368.73
CAD 17603.68 17256.78 17413.5
CHF 23151 22695.15 22855.14
DKK 3556.85 0 3448.75
EUR 26664.25 25936.38 26014.42
GBP 29948.81 29476.78 29684.57
HKD 2978.44 2913.96 2934.5
INR 339.38 0 326.57
JPY 210.07 201.71 203.75
KRW 21.05 19.29 20.31
KWD 79222.05 0 76230.94
MYR 5744.18 0 5670.77
NOK 2721.71 0 2638.99
RUB 388.29 0 348.46
SAR 6413.99 0 6171.82
SEK 2533.86 0 2471.63
SGD 17164.56 16860.27 16979.12
THB 754.02 723.82 723.82
USD 23250 23150 23150

Thống kê

  • Ngày:
  • Tuần:
  • Tháng:
  • Năm:
  • Online:

Chat Facebook