So sánh sản phẩm

Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng


– Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được triển khai khảo sát thiết kế lập Dự án đầu tư từ năm 2003-2007 do Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI) thực hiện. Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam (VIDIFI.,JSC) phê duyệt Dự án đầu tư tại Quyết định số 102/QĐ-HĐQT ngày 9/1/2008.
– Ngày 23/1/2008, Hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế kỹ thuật cho dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng giữa Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam (VIDIFI) với Liên danh Tư vấn YOOSHIN-  KPT được ký kết.
– Công tác khảo sát TKKT được triển khai từ tháng 2/2008 đến tháng 6/2009 do liên danh Tư vấn YOOSHIN-KPT thực hiện.
– Từ tháng 9/2010 đến tháng 12/2012 thực hiện điều chỉnh TKKT do Tổng công ty TVTK GTVT thực hiện.
– Công tác triển khai khởi công được thực hiện đầu tiên tại gói thầu EX-9 trên địa phận thành phố Hải Phòng ngày 19/5/2008.
– Dự án ĐTXD đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được khánh thành ngày 5/12/2015
Tags: ,

Theo Dõi

Block Tags

Block Tỉ giá
Cập nhật lúc:10/20/2018 5:59:12 PM
Đơn vị Bán ra Mua vào Chuyển khoản
AUD 16682.61 16403.47 16502.48
CAD 17968.3 17614.31 17774.28
CHF 23571.72 23107.72 23270.61
DKK 3642.47 0 3531.78
EUR 26870.61 26553.78 26633.68
GBP 30543.41 30062.18 30274.1
HKD 3000.83 2935.87 2956.57
INR 329.26 0 316.83
JPY 212.15 205.03 207.1
KRW 21.22 18.96 19.96
KWD 79891.93 0 76875.95
MYR 5653.36 0 5581.14
NOK 2867.72 0 2780.57
RUB 395.12 0 354.59
SAR 6452.51 0 6208.93
SEK 2617.48 0 2553.22
SGD 17011.37 16709.89 16827.68
THB 730.96 701.7 701.7
USD 23390 23300 23300

Thống kê

  • Ngày:
  • Tuần:
  • Tháng:
  • Năm:
  • Online:

Chat Facebook