So sánh sản phẩm
Tôn hộ lan 2 sóng

Tôn hộ lan 2 sóng


Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này ( 0)
Được sản xuất từ tấm tôn dày 3mm có kích thước cơ bản: Bước cột 2m: Chiều dài tấm sóng L=2320mm, chiều H=310mm Bước cột 3m: Chiều dài tấm sóng L=3320mm, chiều H=310mm Bước cột 4m: Chiều dài tấm sóng L=4320mm, chiều H=310mm Bước cột 5m: Chiều dài tấm sóng L=5320mm, chiều H=310mm Bước cột 6m: Chiều dài tấm sóng L=6320mm, chiều …

Liên hệ

 • Mã QR:
 • Tình trạng:
 • Tải file:
 • Nhà cung cấp:

Được sản xuất từ tấm tôn dày 3mm có kích thước cơ bản:
 • Bước cột 2m: Chiều dài tấm sóng L=2320mm, chiều H=310mm
 • Bước cột 3m: Chiều dài tấm sóng L=3320mm, chiều H=310mm
 • Bước cột 4m: Chiều dài tấm sóng L=4320mm, chiều H=310mm
 • Bước cột 5m: Chiều dài tấm sóng L=5320mm, chiều H=310mm
 • Bước cột 6m: Chiều dài tấm sóng L=6320mm, chiều H=310mm
Được sản xuất từ tấm tôn dày 3mm có kích thước cơ bản:
 • Bước cột 2m: Chiều dài tấm sóng L=2320mm, chiều H=310mm
 • Bước cột 3m: Chiều dài tấm sóng L=3320mm, chiều H=310mm
 • Bước cột 4m: Chiều dài tấm sóng L=4320mm, chiều H=310mm
 • Bước cột 5m: Chiều dài tấm sóng L=5320mm, chiều H=310mm
 • Bước cột 6m: Chiều dài tấm sóng L=6320mm, chiều H=310mm
Tags:

Chat Facebook